Boolean

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Jeden z najprostszych typów danych. Zmienna typu boolean jest zmienną logiczną. Może ona posiadać tylko wartość true lub false.

Składnia

Aby utworzyć zmienną typu boolean, należy użyć słów kluczowych dla tego typu danych - true lub false. Wielkość liter w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Najprostsze przypisanie do zmiennej wartości boolean wygląda następująco:

$foo = TRUE;

Co oznacza, że do zmiennej $foo przypisaliśmy wartość logiczną TRUE.

Typ boolean wykorzystywany jest też w uwarunkowaniach if() języka PHP:

if ( 1 == 2 )
{
    echo 'Prawda';
}
else
{
    echo 'Fałsz';
}

Jak się nie trudno domyślić - powyższy przykład zwróci Fałsz (FALSE), ponieważ cyfra 1 nigdy nie będzie równa 2. W podobny sposób możemy sprawdzić chociażby czy dzisiaj mamy poniedziałek:

$nowtime = time(); // obecny czas w formie uniksowej
$nowday = date('N', $nowtime); // numer dnia tygodnia, bazując na uniksowym czasie ze zmiennej $nowtime

if ( $nowday == 1 ) // jeśli zmienna $nowday zwraca 1 (1 dlatego, że poniedziałek to 1 dzień tygodnia)
{
   echo 'Dzisiaj mamy poniedziałek.';
}
else
{
    echo 'Dzisiaj nie mamy poniedziałku.';
}

Konwersja do typu boolean

W większości przypadków nie ma potrzeby konwertowania zmiennych na typ boolean, ponieważ ten typ danych wczytywany jest automatycznie. Jeśli jednak mamy taką potrzebę, możemy użyć rzutowania bool lub boolean.

Zmienne, tablice, obiekty itd. zwrócą fałsz tylko w kilku przypadkach:

- jeśli nie zostały zdefiniowane (przykładowo odwołujemy się do zmiennej $foo, a nigdzie wcześniej jej nie zdefiniowaliśmy - zmienna nie istnieje),

- jeśli brak wartości lub wartość jest równa 0 bądź też jest pusta,

- jeśli wartość jest liczbą zmiennoprzecinkową 0.0 (czyli nadal 0 - patrz punkt wyżej),

- jeśli jako wartość zdefiniowaliśmy NULL,

- jeśli celowo jako wartość przypisaliśmy FALSE.


W każdym innym przypadku wartość w typie boolean będzie równa TRUE.