Mysql

Z PHPEdia.pl
Wersja Nitryt14 (dyskusja | wkład) z dnia 11:32, 10 kwi 2007

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Typy danych w MySQL

Liczby caśkowite

Typ Bajtów Zakres
tinyint 1 -128 do +127
smallint 2 -32768 do +32768
mediumint 3 -8388608 do +8388607
integer 4 -2147483648 do +2147483648
bigint 8 17-18 cyfr
decimal zmienne bez ogranicześ
numeric zmienne bez ogranicześ

Decimal i numeric

Pola te przechowują liczby jako łańcuchy co umożliwia przechowywanie liczb o dowolnej długości. Gdy używasz tych typów w bazie danych, możesz określić ich długość oraz precyzją na przykład decimal(14,7)

Liczby zmienno pozycyjne

Typ Bajtów Zakres
float 4 6 miejsc dziesiętnych
real 4 6 miejsc dziesiętnych
double precision 8 15 miejsc dziesiętnych

W MySQL double jest inną nazwę typu double precision

Ä?aścuchy

Typ Dś. pola w bajtach Dane w bajtach
char 0 1 - 255
varchar 1 1 - 255
tinytext 1 1 - 255
text 2 1 - 65536
mediumtext 3 1 - 16777216
longtext 4 1 - 4294967295
text 4 1 - 4294967295

Typy danych tinytext, mediumtext, longtext oraz varchar są polami o zmiennej długości i zawierają tylko dostarczone dane.

Enum

Typ enum służy do przechowywania liczby reprezentującej słowo kluczowe, zdefiniowanej podczas definicji pola tego typu. W typie enum można zdefiniować pole zawierające jakieś dane np. nazwiska, które będzie zajmowało tylko jeden bajt, a nie ilość liter nazwiska (danych), gdyż nazwiska sa przechowywane tylko w jednym miejscu - w definicji pola tabeli, a samo pole zawiera tylko indeks pozycji listy nazwisk (danych). Indeks dla list o rozmiarach do 255 pozycji zajmuje tylko 1 bajt ,a do 65000 poz. 2 bajty.

Set

Typ set umożliwia przechowywanie łańcuchów bitów, w których bity są ustawione dla każdej wartości słowa kluczowego, zawartej w danych wejściowych. Pole o nazwie features przechowuje listę atrybutów. W polu features każdy bit odpowiada jednej opcji, a ponieważ typ set może mieć maksymalną długość 8 bajtów zatem w jednym polu typu set można zmieścić do 64 różnych atrybutów. To pole nadaje się do formularzy w których można wybrać więcej niż jedna opcje.

Data i czas

Typ długość w bajtach Format
date 3 yyyy-mm-dd
datetime 8 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
timestamp 4 yyyymmddhhmmss
time 3 hh:mm:ss
year 1 1901 - 2125

Typ timestamp jest standardowym zniacznikiem czasu Uniksa, poprawnym dla lat 1970 - 2037.

PHP4

Łączenie z bazą danych

$dbhost = "loacalhost"; // host bazy danych
$dbuser = "root"; // Nazwa użytkownika podłączającego się do bazy danych.
$dbpass = "root"; // Hasło w/w użytkownika
$dbname = "users"; // Nazwa bazy z której chcemy pobrać dane