Pomoc:Jak edytować stronę

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Metody formatowania tekstu na Wikipedii

Na stronach Wiki możliwe jest wstawianie pewnych fragmentów kodu języka HTML, który służy do tworzenia stron internetowych, nie jest to jednak specjalnie zalecane, gdyż mechanizm wiki umożliwia uzyskiwanie podobnych efektów w znacznie prostszy sposób.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do HTML i chcesz go koniecznie używać w tekstach artykułów wikipedii zapoznaj się z Wikipedia:Uwagi na temat korzystania ze znaczników HTML

Poniżej znajduje się zbiór metod formatowania tekstu, dostępnych w ramach mechanizmu wiki:


Rozdziały, akapity, listy i linie

Opis przykład Kod do przykładu

Nagłówki - od jednego do trzech znaków = obejmujących tekst (między tekstem a znakami = musi być co najmniej jedna spacja)

część

rozdział

Podrozdział

= część =
== rozdział ==
=== Podrozdział ===

Nowe akapity - po prostu dwa razy naciśnij enter.
Wypróbuj w brudnopisie przez klikniącie na linku "Edycja tej strony". Jeżeli naciśniesz enter tylko raz, nowy akapit nie zostanie utworzony.

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.
Wymuszenie nowego wiersza - HTML

Można wymusić przejście do nowej linii
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Można wymusić przejście do nowej linii<br>
bez rozpoczynania nowego akapitu.
Lista nienumerowana
 • Listy są pożyteczne:
  • systematyzują tekst
  • przejrzyście wyglądają
* Listy są pożyteczne:
** systematyzują tekst
** przejrzyście wyglądają
Listy numerowane
 1. Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
 2. bardzo systematyzują tekst
  1. łatwo się je czyta
# Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
# bardzo systematyzują tekst
## łatwo się je czyta
Definicje
Pojęcie1 
Definicja pierwsza
Pojęcie2 
Definicja druga
; Pojęcie1 : Definicja pierwsza
; Pojęcie2 : Definicja druga

Listy złożone - HTML:

 1. Lista nienumerowana:
  • Pierwszy element
  • Drugi element
 2. więcej elementów
<ul>
<li>Lista numerowana:
<ol>
<li>Pierwszy element
<li>Drugi element
</ol>
<li>więcej elementów
</ul>
wcięcia w tekście tworzy się przez rozpoczynanie linii od ":".

Tekst bez wcięcia

Można robić wcięcia tekstu
wciącie tekstu
kilka poziomów wcięcia
Tekst bez wcięcia
:Można robić wcięcia tekstu
::wciącie tekstu
:::kilka poziomów wcięcia

Tekst preformatowany (wcićty, czcionka nieproporcjonalna, wiersze nie będą śamane ani śćczone przez przeglądarkę) można uzyskać przez poprzedzenie każdego wiersza spacją lub ującie w znaczniki HTML:
<pre> i </pre>

Tekst bez wcięcia

IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
 będzie formatowana tak jak jest wpisana;
 specjalnym rodzajem czcionki;
 linie nie będą się składać;
ENDIF
jest to przydatne do:
 • wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
 • opisów algorytmów;
 • ascii artu;
Tekst bez wcięcia
 IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
  będzie formatowana tak jak jest wpisana;
  specjalnym rodzajem czcionki;
  linie nie będą się składać;
 ENDIF
 jest to przydatne do:
  &bull; wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
  &bull; opisów algorytmów;
  &bull; ascii artu;
Tekst wycentrowany - HTML
Tekst można centrować.
<center>Tekst można centrować.</center>

Poziome linie rozdzielające - co najmniej cztery znaki = lub - w dowolnym miejscu wiersza

powyżej


poniżej


i jeszcze niżej

powyżej
----
poniżej
----
i jeszcze niżej

Polecenia formatujące, znaki specjalne

Uwaga: nie każda przeglądarka potrafi poprawnie wyświetlać wszystkie znaki specjalne!

Wyróżnienia tekstu

Tekst pochylony
Tekst wzmocniony
Tekst wzmocniony i pochylony
Także w równaniach (wzorach): F = m a.

''Tekst pochylony''<br>
'''Tekst wzmocniony'''<br>
'''''Tekst wzmocniony i pochylony'''''<br>
Także w równaniach (wzorach): '''F''' = '''''m''''' ''a''.

Zmiany czcionki
Ale == ... == jest lepsze do oznaczania rozdziałów.

Zmiana koloru i wielkości fontu

<font size=+2 color=red>
Zmiana koloru i wielkości fontu
</font>
czcionka o równych szerokościach znaków

Font do technicznych pojąć

Font do 
<tt>technicznych pojąć</tt>
Przekreślenie i podkreślenie Można przekreślać tekst
i podkreślać go. Pożyteczne w edycji.
Można <strike>przekreślać</strike> tekst<br>
i <u>podkreślać</u> go.
Umlauty i akcenty: (Zobacz Znaki specjalne w Wikipedii)

À Á Â Ã Ä Å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß
à á â ã ä å æ
ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ
ö ø ù ú û ü ÿ

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; &AElig;
&Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; &Igrave; &Iacute;
&Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; &Oacute; &Ocirc; &Otilde;
&Ouml; &Oslash; &Ugrave; &Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig;
&agrave; &aacute; &acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig;
&ccedil; &egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; &otilde;
&ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; &uuml; &yuml;
Znaki przestankowe

¿ ¡ « » § ¶ † ‡ •

&iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect; &para; &dagger; &Dagger; &bull;
Znaki towarowe i walut ™ © ® ¢ € ¥ £ ¤
&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; &pound; &curren;
Indeks dolny i gżrny

gżrny: x2 dolny: x2

gżrny: x<sup>2</sup>
dolny: x<sub>2</sub>
Alfabet grecki α β γ δ

ε ζ η
θ ι κ λ μ ν ξ
π ρ σ ς τ υ φ
χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ
Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; &eta;
&theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; &xi;
&pi; &rho; &sigma; &sigmaf; &tau; &upsilon; &phi;
&chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; &Sigma;
&Phi; &Psi; &Omega;

Matematyka (Zobacz Znaki specjalne w Wikipedii, Wikipedia:Edycja wzorów)

∫ ∑ ∏ √ ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″ ∇
‰ ° ∴ ℵ
ø ∈ ∋ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔

&int; &sum; &prod; &radic; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime; &nabla;

&permil; &deg; &there4; &alefsym;
&oslash; &isin; &ni; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
Wiąkszy odstąp niż zwykle, bez przejścia do nowej linii
Pożyteczne w równaniach.
x2   ≥   0
x<sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0
przykład równania z caśkć (zacznij każdć linić od spacji)
 ∞ -x2
 ∫ e  dx = √π
-∞

</td><td> LATEX: <math>\int^\infty_{-\infty} e^{-x^2}\ dx =\sqrt {\pi}</math>

</td></table> </tr> </table>


Linki

 ∞ -x<sup>2</sup>
 ∫ e  dx = √π  
 -∞
wygląd sposób wykonania
Ciekawym zagadnieniem są wzorce projektowe.
 • Pierwsza litera w odnośniku jest automatycznie zmieniana na wielkć.
 • Spacje zmieniane są na znaki podkreślenia (rćczne wpisywanie podkreśleś da taki sam efekt, ale nie jest zalecane).

Tak wiąc powyższy odnośnik ma następującć postać: http://wiki.php.pl/index.php/Wzorce_projektowe, a klikając na niego zostaniemy przeniesieni do strony zatytułowanej "Wzorce projektowe".

Ciekawym zagadnieniem są [[wzorce projektowe]].

Link do sekcji strony, np.Wzorce projektowe#Wykorzystywane w aplikacjach sieciowych. Jeśli jest nieprawidśowy, odnosi się do całej strony (jej topu). Dzieje się tak gdy:

 • Link prowadzi do nieistniejącej sekcji,
 • link jest przekierowany,
 • link prowadzi się do innego projektu - interwiki link.
[[Wzorce_projektowe#Wykorzystywane_w_aplikacjach_sieciowych]].
Adres i etykieta linku są różne: Ostatnie zmiany.
Jakiś cel|inny opis:
[[Specjalna:Recentchanges|Ostatnie zmiany]]
Koścówki są dodawane do linku, np. warto korzystać z brudnopisu.
Koścówki są dodawane do linku, np. warto korzystać z [[brudnopis]]u.

Automatyczne ukrywanie nawiasów: krżlestwo i przestrzeni nazw: Upload.

Serwer wypeśni część odnośnika po | kiedy zapiszesz stronę. następnym razem przy jej otwarciu zobaczysz rozszerzoną wersję linka. Podgląd prawidśowo intepretuje skrżconą formć, ale jeszcze nie rozszerzy jej w formularzu edycyjnym. Aby to zrobić najpierw Zapisz stronę, a następnie jeszcze raz Edytuj. Tak samo zachowują się kolejne możliwości.

Automatyczne ukrywanie nawiasów: [[Wikipedia:krżlestwo (biologia)|krżlestwo]]

i przestrzeni nazw: [[Specjalna:Upload|Upload]].
Dodając komentarz w Dyskusji należy się podpisać.

Aby zrobić to imieniem i nazwiskiem wystarczy wstawią trzy tyldy:

Dravo

Jeśli chcesz dodać jeszcze datą trzeba użyć czterach tyld:

Dravo 11:29, 8 lip 2005 (CEST)
Dodając komentarz w Dyskusji należy się podpisać. 

Aby zrobić to imieniem i nazwiskiem wystarczy wstawią trzy tyldy:
 ~~~

Jeśli chcesz dodać jeszcze datą trzeba użyć czterech tyld:
 ~~~~
Strona o tytule Totalna abstrakcja jeszcze nie istnieje.
 • Możesz utworzyć ją klikając na link.
 • Aby stworzyć nową stronę:
  1. Umieść link do niej na innej stronie.
  2. Zapisz ją.
  3. Kliknij na odnośnik, który wśaśnie utworzyśeś. Nowa strona jest gotowa do edycji.
 • Przeczytaj poradnik jak stworzyć nową stronę.
Strona o tytule [[Totalna abstrakcja]] jeszcze nie istnieje.

Przekierowanie jednej nazwy do innej, np. Wikipedia:Teoria_poznania.

#REDIRECT [[Epistemologia]]

Link do strony o tym samym temacie w innym języku lub w innym projekcie wiki. więcej informacji znajdziesz w Wikipedia:Linki do stron w innych Wikipediach.

[[fr:WikipÄ?? dia:Aide]], [[:fr:WikipÄ?? dia:Aide]]
"What links here" (Spis linków) i "Related changes" (Ostatnie zmiany) mają postać:

Special:Whatlinkshere/FAQ i Special:Recentchangeslinked/FAQ.

[[Special:Whatlinkshere/FAQ]] i
[[Special:Recentchangeslinked/FAQ]].
Linki zewnętrzne: PHP.pl, [1].
Linki zewnętrzne:
[http://www.php.pl PHP.pl], [http://www.php.pl].
Można też po prostu: http://www.php.pl.
 • W URLach wszystkie symbole musza mieścić sie w przedziale:: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Jeśli odnośnik zawiera inne znaki, powinien zostać przekonwertowany, dla przykładu: ^ jest reprezentowane przez %5E (spżjrz na tablicć ACSII). Spacje mogą również zostać zmienione na znaki podkreślenia.
Można też po prostu: http://www.php.pl.

Opisując książki możesz użyć linków ISBN.

ISBN 0123456789X.

ISBN 0123456789X

Linki do Komentarzy na żądanie (Request for Comments): RFC 123.

RFC 123
Linki "media" używane są do dołączania nie-obrazkowych plików, takich jak dówiąki.


dówiąk


[[media:Sg_mrob.ogg|dówiąk]]

Linki datujące pozwalają na to, aby każdy mżgś ustawią własny porzćdek ich wyświetlania (w Special:Preferences).

[[July 20]], [[1969]] , [[20 July]] [[1969]]
and [[1969]]-[[07-20]]
pojawi się jako 20 July 1969 jeśli ustawisz w swoim profilu dane na 1 January 2001.

Tabele

Obecnie tabele mogą być zupełnie skutecznie tworzone przy pomocy mechanizmu wiki. Niemniej jednak, osobom przyzwyczajonym do HTML może być śatwiej tworzyć tabele przy pomocy znaczników tego języka. Przed wstawienie tabeli napisanej w html warto jedna zawsze rozważyć, czy nie da się tego zrobić prościej przy pomocy technik wiki.

Poniżej przedstawiamy znaczniki wiki służące do tworzenia tabel zestawione z ich równoważnikami w HTML:

Tabela jako taka jest definiowana przez:

{| ''parametry''
 |}

co odpowiada w HTML:

<table parametry>
</table>
Uwaga Między "|" i "parametry" musi być spacja.

Pojedyścze kolumny tabeli (odpowiednik "<td>" w HTML) są tworzone przez:

|kolumna1
|kolumna2
|kolumna3

lub prościej, w jednej linii:

|kolumna1||kolumna2||kolumna3

co odpowiada kodowi HTML:

<td>kolumna1</td><td>kolumna2</td><td>kolumna3</td>

a zatem "||" jest równoważne układowi "nowa linia" + "|"

Kolejne kolumny, podobnie jak w HTML są ustawiane standardowo w jednym rzćdzie.

Parametry kolumn mogą być wprowadzane w następujący sposób:

|params|kolumna1

co odpowiada w HTML:

<td params>

Dla pierwszej kolumny znacznik "<TR>" jest tworzony automatycznie i również dla ostatniej kolumny w tabeli znacznik "</TR>" jest automatycznie dodawany przez mechanizm wiki.

Tworzenie kolejnych rzćdów (odpowiednik "<TR>" w HTML) dokonuje się tak samo jak tworzenie kolejnych kolumn tylko zamiast "|" wpisuje się "|-". Parametry rzćdu można dodawać analogicznie do parametrów kolumn:

|- parametry

pamiętając o niezbćdnej spacji między "I-" i parametrami.

przykłady:

Prosty przykład:

 {| 
 | kolumna 1, rzćd 1 
 | kolumna 2, rzćd 1 
 |- 
 | kolumna 1, rzćd 2 
 | kolumna 2, rzćd 2 
 |}

daje w efekcie:

kolumna 1, rzćd 1 kolumna 2, rzćd 1
kolumna 1, rzćd 2 kolumna 2, rzćd 2

Bardziej złożony przykład z zastosowaniem parametrów i pośćczonych rzćdów:

{| align=right border=1
| kolumna 1, rzćd 1 
|rowspan=2| kolumna 2, rzćd 1 (i 2) 
| kolumna 3, rzćd 1 
|- 
| kolumna 1, rzćd 2 
| kolumna 3, rzćd 2 
|}

co da w efekcie tabelę przesuniętą do prawej i opływaną przez tekst z lewej:

kolumna 1, rzćd 1 kolumna 2, rzćd 1 (i 2) kolumna 3, row 1
kolumna 1, rzćd 2 kolumna 3, rzćd 2


Grafiki

Szachownica.png

Umieszczenie obrazka za tekstem:

<div style="float: right;padding-left:30px">
[[Grafika:Szachownica.png]]</div>

więcej na temat wstawiania grafik: Pomoc:Uwagi o wstawianiu obrazków

Szablony

Edytując nową stronę możemy łatwo "wkleić" do naszej pracy tekst, który znajduje się już w encyklopedii - w formularzu edycyjnym będzie to jedynie referencja do niego. Używamy wtedy składni {{nazwa}}, która oznacza stronę "Szablon:nazwa" (można również dodać swżj prefix lub rozpocząć nazwę od dwukropka - w tym przypadku nie będzie przed nazwę członu "Szablon:", a jedynie sama nazwa). To są wśaśnie szablony. Możemy edytować wklejony szablon, musimy jednak pamiętać, że zmieni się on na wszystkich stronach, które go używają. Wygodnie jest korzystanie z takich szablonów jak Szablon:ed.

Blokowanie edycji

W kilku przypadkach link "Edytuj tę stronę" jest zamieniany na "Strona zabezpieczona". W tych okolicznościach strona nie może być edytowana.

Oddzielanie edycji

Kiedy przenosisz lub kopiujesz część tekstu, np. z innej strony, i robisz przy tym jeszcze dodatkowe zmian, bardzo praktyczne jest separowanie tych działań. Funkcja diff jest, w tym wypadku, bardzo użyteczna i pozwala na porównywanie zmian w kolejnych wersjach.

Kolorowanie składni php

W celu pokazania fragmentów kodu php, możemy skorzystać ze znacznika <source lang="php"> , np. kod:

<source lang="php"><?php echo 'test';?></source>

daje w wyniku:

<?php echo 'test';?>Zobacz również:

a także: