Porównanie Edytorów PHP

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Porównanie edytorów PHP

ActiveState AEdix v2.2.2 Araneae BlueFish ConText Crimson Editor cuteHtml DEV-PHP Dreamweaver eclipse + phpeclipse EdHTML EditPlus ezHTML HapEdit HomeSite jedit kate Maguma Open Studio metapad notatnik+ Notepad (ROX :)) Notepad2 nusphere PHPed Pajczek 5.0.2 NxG PRO PHP Coder Pro PHP Expert Editor 3.1 PHP WebPage Editor. PSPad Quanta SciTE / Scintilla TrueStudio vim WebCoder WinSyntax Wscite Zend Studio
URL AS AEd Ara [1] CT [2] cH [3] [4] [5] [6] [7] eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP [8] PCP PEE PWE PSP Q [9] TS vi WC [10] Wsc [11]
licencja AS AEd Ara BF CT freeware cH open source komercyjna EPL freeware EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP komercyjna PCP PEE PWE PSP Q open source TS vi WC freeware Wsc komercyjna
cena AS AEd Ara BF CT free cH free 119$-479$ free free EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP 120zś+ PCP PEE PWE PSP Q free TS vi WC free Wsc 99$-299$
OS AS AEd Ara Linux CT Windows cH Windows Windows, MacOS Wszystkie (java) Windows EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP Windows PCP PEE PWE PSP Q Windows, Linux TS vi WC Windows Wsc Windows, Linux, MacOS
wymagania AS AEd Ara BF CT - cH  ? - Java  ? EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP  ? PCP PEE PWE PSP Q x TS vi WC - Wsc JAVA
wymagana ilość miejsca na dysku (MB) AS AEd Ara BF CT 4 cH 37 130 65  ? EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP zależy PCP PEE PWE PSP Q 2 TS vi WC 0,5 MB Wsc 100
wersje językowe pl AS AEd Ara + CT - cH + - - + EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP pl PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC - Wsc -
inne AS AEd Ara BF CT eng cH + eng eng eng, ger EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP - PCP PEE PWE PSP Q eng TS vi WC eng Wsc eng
kolorowanie składni php AS AEd Ara + CT + cH + + + + + eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC + Wsc +
HTML/XHTML AS AEd Ara + CT + cH + + + + + eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC + Wsc +
css AS AEd Ara + CT + cH + + + + + eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC + Wsc +
javascript AS AEd Ara + CT + cH + + + + + eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC + Wsc +
sql AS AEd Ara + CT + cH + - +  ?  ? eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC + Wsc +


uzupełnianie składni PHP AS AEd Ara - CT - cH  ? + + + EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP - PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC - Wsc +
obsługiwane wersje php AS AEd Ara 4 CT - cH 4, 5 4, 5(ext) 4, 5 4 4, 5 eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP 4,5 PCP PEE PWE PSP Q 4 TS vi WC 4, 5 Wsc 4, 5
uzupelnianie HTML/XHTML uzupełnianie tagów AS AEd Ara + CT - cH  ? + + + EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +
uzupełnianie atrybutów i ich nazw AS AEd Ara + CT - cH - + E+p  ? EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +
zamykanie tagów AS AEd Ara + CT - cH  ? + + + EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc -


wcięcia kodu AS AEd Ara + CT + cH  ? + + + + eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC + Wsc +
konfiguracja kodu AS AEd Ara BF CT  ? cH  ?  ? +  ?  ? eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc -
kodowanie znaków zmiana kodowania (konwersja) AS AEd Ara + CT + cH +  ? - + EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC WS Wsc -
utf-8 AS AEd Ara + CT + cH + + + - EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC + Wsc +
iso-8859-2 AS AEd Ara + CT - cH + + + + EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC - Wsc +
zawijanie bloków kodu AS AEd Ara - CT - cH  ? - + - EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC - Wsc -
obsługa phpdoc AS AEd Ara - CT - cH - - +  ? EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP  ? PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +
debugger php AS AEd Ara - CT - cH + - + - EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP - PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC - Wsc +
podręczny dostęp do manuala AS AEd Ara - CT - cH + - - +  ? eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q + TS vi WC WS Wsc +
FTP/SFTP AS AEd Ara - CT + cH + + + + EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP + PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +
CVS/SVN AS AEd Ara - CT - cH + - + - EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP - PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +
obsługa baz SQL MySQL AS AEd Ara - CT  ? cH - + + (Quantum DB)  ? EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP  ? PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +
PostgreSQL AS AEd Ara - CT  ? cH - - + - EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP  ? PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +
SQLite AS AEd Ara - CT  ? cH - - - - EP eH HE HS jE k MOS mpd n+ n n2 nuP  ? PCP PEE PWE PSP Q - TS vi WC - Wsc +

Legenda

 • "+" -- jest/program posiada daną funkcją
 • "-" -- nie ma
 • "?" -- brak pewności/nie sprawdzone
 • URL: link do strony WWW programu
 • licencja: opensource (GPL, BSD, ... ), komercyjna, shareware, freeware, ...
 • cena: w polskiej walucie (jesli program dostępny w polsce) lub innej
 • OS: system operacyjny dla którego edytor jest dostępny: Windows, Linux, MacOS, *NIX
 • wymagania: JAVA, .NET, inne kluczowe środowiska/biblioteki
 • wymagana ilość miejsca na dysku (MB): ilość miejsca zajmowana po instalacji w megabajtach
 • wersje językowe: program posiada polską wersję językową, spolszenie; program dostępny w innych wersjach językowych (tylko najpopularniejsze: eng, ger, ...)
 • kolorowanie składni
  • php: program koloruje składnię języka PHP
  • HTML/XHTML: program koloruje składnię języka HTML/XHTML
  • css: program koloruje składnię css (szablony styli)
  • javascript: program koloruje składnię języka javascript
  • sql: program koloruje składnię języka SQL
 • uzupełnianie składni PHP: program uzupełnia nazwy wpisywanych funkcji, klas, stałych języka PHP
 • obsługiwane wersje PHP: wersje PHP, dla których program obsługuje kolorowanie i uzupełnianie składni
 • uzupelnianie HTML/XHTML
  • uzupełnianie tagów: program podpowiada i uzupełnia tagi HTMLa/XTHMLa
  • uzupełnianie atrybutów i ich nazw: program uzupełnia wpisywane nazwy atrybutów i podpowiada ich standardowe wartości
  • zamykanie tagów: program zamyka uprzednio otwarte tagi
 • wcięcia kodu: program zachowuje aktualne wcięcia kodu dla kolejnych edytowanych linii
 • konfiguracja kodu: konfiguracja stylu kodowania (pozycji klamry otwierającej, spacji przed i po nawiasach, pozycji else, itd. (wzżr: Eclipse)), umożliwiająca automatyczne uporzćdkowanie kodu
 • kodowanie znaków
  • zmiana kodowania: program posiada możliwość zmiany kodowania znaków
  • utf-8: program obsługuje kodowanie UTF-8
  • iso-8859-2: program obsługuje kodowanie iso-8859-2
 • zawijanie bloków kodu: program posiada możliwość zwijania bloków kodu (pćtle, funkcje, klasy, itd. ) do jednej linijki
 • obsługa phpdoc: podpowiadanie składni phpdoc i wykorzystywanie komentarzy phpdoc metod, funkcji, zmiennych w celu podpowiadania ich składni i znaczenia
 • debugger php
 • podręczny dostęp do manuala: np. klikniącie na nazwę funkcji otwiera w okienku jej opis z manuala PHP
 • FTP/SFTP: obśuga FTP/SFTP, wysyłanie projektu na serwer, edycja pojedynczych plików w locie
 • cvs/svn
 • obsługa połącześ sql: możliwość łączenia się z bazami danych i wykonywania w nich zapytaś SQL