Prado

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

PRADO to skrót od PHP Rapid Application Development Object-oriented (Szybka zorientowana obiektowo rozbudowa aplikacji PHP). PRADO obecnie jest uważany za jeden z najlepszych frameworków dla PHP.

sposób pisania przy pomocy tego narzędzia bardzo przypomina pracę z ASP.net. Obecnie framework występuje w dwżch wersjach - 2.xxx i 3.xxx, wersja 3.xxx w stosunku do 2.xxx została napisana całkowicie od nowa.

Oficjalna strona frameworka: http://www.pradosoft.com/

PRADO Wiki http://www.pradosoft.com/wiki/

PRADO Forum http://www.pradosoft.com/forum/


Prado można ściągnąć ze strony http://www.pradosoft.com/download/


Każda wiąksza aplikacja powinna dzielić się na trzy warstwy, przy czym framework PRADO stara się pomóc programistom w łatwy i przyjazny sposób odzielić dwie z nich:

1) Presentation layer Warstwa prezentacji - jest to warstwa za pomocą której program komunikuje się z użytkownikem. W tej warstwie można wyróżnić interfejs użytkownika oraz wyniki działałnia programu, przedstawione w postaci danych zrozumiaśych dla człowieka. PRADO pozwala używać specjalnych tagów, które są odpowiednikami tagów HTML-a, z tą różnicć, że tagi narzędzia PRADO są dostępne wyśćcznie z poziomu PHP, pozwalając na ich manipulację. Tagi te, to nie tylko zwykłe pola formularza HTML, ale również bardziej rozbudowane kontrolki jak np. Repeater, który pozwala na powtarzanie różnych czynności w sposób zależny od wprowadzonych danych przez użytkownika. PRADO ma również wbudowany system weryfikacji tychże danych. Tagi PRADO wyglądają podobnie do tych z ASP.net, np. w ASP.net tag pozwalający wyświetlić pole LABEL wygląda następująco: <asp:Label ID="label1" runat="server" /> W PRADO są niewielkie różnice: <com:TLabel ID="label1" /> Podobnie jak w ASP.net można manipulować zdefiniowanymi tagami z poziomu Business Logic Layer, o czym mowa będzie w dalszej części artykułu.

2) Business Logic layer Warstwa logiki programu - jest warstwć, w której zawiera się caśa funkcjonalność programu (silnik). PRADO pozwala na definiowanie zdarześ wywośywalnych z poziomu warstwy prezentacji, które odpowienio można obsłużyć w kodzie PHP. Ogólnie struktura programu napisanego z wykorzystaniem PRADO wygląda w sposób przedstawiony następująco:

- Program jest dzielony na "strony". - Strona składa się z dwżch plików: pierwszy to plik z rozszerzeniem .page a drugi to plik PHP o nazwie takiej samej jak poprzedni. Te dwa pliki reprezentują dwie warstwy o których mowa byśa wcześniej. Plik z rozszerzeniem .page zawiera w sobie kod HTML + tagi PRADO, który opisuje ogólny wygląd strony, natomiast plik .php określa zasady działałnia i sposób wyświetlania tagów w pliku .page.

Framework PRADO posiada szereg innych, często przydatnych funkcji, np. biblioteką obsługi użytkowników, pomocną przy budowaniu systemów autoryzacji. Inną bardzo przydatną funkcją PRADO jest możliwość stworzenia kilku motywów dla danej strony, przy czym mowa tu zarówno o arkuszach stylów CSS jak i o odmiennych sposobach prezentacji treści. Taki sposób prezentacji jest bardzo podobny do tego z Master Pages w ASP.net.

PS: Ten artykuł nie jest jeszcze dokończony i wymaga dopracowania...

Wiki letter w.png To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.