Słownik

Z PHPEdia.pl
Wersja D3ut3r (dyskusja | wkład) z dnia 07:20, 17 lis 2012

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wiki letter w.png To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.


A

abstract abstrakcyjny
adapter adapter
accessor metoda dostępowa
argument argument
array tablica
assignment przypisanie
authenticate uwierzytelniać
authentication uwierzytelnienie
authorization autoryzacja

B

backend
behavioral design patterns wzorce czynnościowe
benchmarking testy wydajnościowe
bind podpinać
bitwise bitowy
bootstrap file plik startowy

C

cache pamięć podręczna
caching przechowywanie danych (różnego typu) w pamięci podręcznej
class klasa
code kod
command line wiersz poleceń, linia poleceń
comparision porównanie
connect łączyć się
connection połączenie
constant stała
constructor konstruktor
control structures struktury kontrolne
controller kontroler
cookie ciasteczko
creational design patterns wzorce konstrukcyjne

D

database baza danych
debugger debuger
declaration deklaracja
decrement dekrementować, zmniejszać
decrementation dekrementacja
deprecated zdeprecjonowany
design pattern wzorzec projektowy
destructor destruktor
dispatcher dyspozytor
dispatching dyspozycja

E

encryption szyfrowanie
event zdarzenie
exception wyjątek
expression wyrażenie
extension rozszerzenie

F

feed kanał
filesystem system plików
float liczba zmiennoprzecinkowa
framework
frontend
function funkcja

H

header nagłówek
helper pomocnik

I

increment inkrementować, zwiększać
integer liczba całkowita
interface interfejs
iteration iteracja
iterator iterator

K

keyword słowo kluczowe

L

library biblioteka
list lista
locale ustawienia regionalne
log dziennik
logging rejestrowanie
logger rejestrator

M

method metoda
model model
MVC (Model-View-Controller) Model-Widok-Kontroler

N

namespace przestrzeń nazw

O

object obiekt
OOP (Object-oriented programming) Programowanie obiektowe
overflow przepełnienie
overload przeładowanie (przeciążenie)

P

parent rodzic
parser parser
pattern wzorzec
PCRE Perl-Compatible Regular Expressions
PEAR PHP Extension and Application Repository
PECL PHP Extension Community Library
pipe potok
pitfalls pułapki, antywzorce
plugin wtyczka
private prywatny
profiler
profiling
protected chroniony
proxy
public publiczny

Q

query zapytanie
quoting cytowanie

R

reference referencja
registry rejestr
regular expression wyrażenie regularne
repository repozytorium
request żądanie
resource zasób
response odpowiedź
router trasownik, router
routing trasowanie, routing

S

safe mode tryb bezpieczny
scope zasięg
section sekcja
service usługa
session sesja
singleton singleton
static statyczny
string ciąg znaków, łańcuch znaków
structure struktura
structural design patterns wzorce strukturalne
syntax składnia
syntax error błąd składni

T

template szablon
ternary operator ternariusz
token token
type typ

V

validate walidować
validator walidator
variable zmienna
view widok
visibility widoczność

W

web service usługa sieciowa


Strona ta jest zestawieniem lub opisuje jeden z Terminów obcych, często wykorzystywanym przez programistów w Polsce.