While

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

O pętli

Pętla while jest najprostszym typem pętli w PHP. Do działałnia tej pętli potrzebny jest warunek (podobnie jak przy instrukcji if). Jeżeli będzie on spełniony pętla wykona "obrżt".

Zastosowanie

Spojrzmy na przykład poniżej:

<?
$liczba=1;
while ($liczba <= 5)
{
echo $liczba.'<br />';
$liczba++;
}
?>

Na samym początku pętla sprawdza warunek, w tym przykładzie sprawdza czy zmienna $liczba ma wartość mniejszć lub równą 5, jak widać za pierwszym razem warunek jest spełniony, wiąc pętla wykonują "obrżt". Instrukcja echo powoduje wyświetlenie liczby, a instrukcja $liczba++; zwieksza wartość zmiennej o 1. (takie zwiekszanie to przykład postinkrementacji) Teraz wartość zmiennej $liczba wynosi 2, czyli nadal warunek jest spełniony, pętla wykona kolejny "obrżt". Wynikiem działałnia całej pętli będzie:

1
2
3
4
5

Petla while, podobnie jak pętla for, może być także używana do budowania tabel np.

<?
echo '<table>';
$i=1;
while($i<=10)
{
echo '<tr><td></td></tr>';
$i++;
}
echo '</table>';
?>

Taki skrypt utworzy tabele z 10 rzćdami.

Pętlą while można także wykorzystać do "przejścia" przez wiersze w danym pliku, lub np. w tablicy (podobnie jak to ma miejsce w foreach), bez znajomości ilości takich przejść pętli.