Int

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Int to skrót od integer. Jest to ogólna nazwa rodziny typów danych do reprezentowania liczb całkowitych. PHP udostępnia skryptom wyłącznie 32-bitowe liczby całkowite ze znakiem. Wystarcza to do reprezentowania liczb z zakresu −2 147 483 648 — +2 147 483 647. Uzyskanie innych zakresów przy użyciu domyślnych typów danych PHP nie jest możliwe i należy do tego celu wykorzystać dodatkowe rozszerzenia takie, jak BCMath.

Własności

Operacje na liczbach typu int zachowują własności liczb całkowitych, z jednym wyjątkiem. Może się zdarzyć, że w wyniku obliczeń uzyskamy wartość większą, niż dopuszczalny przez int zakres. Wynik zostanie wtedy zamieniony na pewną liczbę ujemną. Poniżej można zobaczyć przykład:

  2 147 483 647
+             1
---------------
- 2 147 483 648

Uzyskany rezultat wynika ze sposobu reprezentacji liczb ujemnych we współczesnych komputerach oraz działania algorytmów sumujących.

Implikacje

Brak innych typów całkowitoliczbowych rodzi pewne implikacje dla skryptów PHP:

  1. Niemożliwa jest obsługa plików o rozmiarze powyżej 2 GB.
  2. Nie można operować bezpośrednio na 64-bitowych liczbach, np. 64-bitowym uniksowym znaczniku czasu.
  3. Nie można skonwertować adresów IPv6 do postaci binarnej liczby, jaka byłaby rozpoznawana przez PHP.