Jakie opcje można podać przy kompilacji PHP?

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wiki letter w.png To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.


Żeby sprawdzić jakie opcje mamy dostępne należy wpisać komendę:

./configure --help

dla PHP 5 wyświetli się nam coś takiego (w tekście będą przetłumaczone opisy do poszczególnych opcji.

Usage: configure [options] [host]
Options: [defaults in brackets after descriptions]
Configuration:
 --cache-file=FILE    cache test results in FILE
 --help         print this message
 --no-create       nie twórz plików wyjściowych
 --quiet, --silent    do not print `checking...' messages
 --version        print the version of autoconf that created configure
Directory and file names:
 --prefix=PREFIX     install architecture-independent files in PREFIX
             [/usr/local]
 --exec-prefix=EPREFIX  install architecture-dependent files in EPREFIX
             [same as prefix]
 --bindir=DIR      user executables in DIR [EPREFIX/bin]
 --sbindir=DIR      system admin executables in DIR [EPREFIX/sbin]
 --libexecdir=DIR    program executables in DIR [EPREFIX/libexec]
 --datadir=DIR      read-only architecture-independent data in DIR
             [PREFIX/share]
 --sysconfdir=DIR    read-only single-machine data in DIR [PREFIX/etc]
 --sharedstatedir=DIR  modifiable architecture-independent data in DIR
             [PREFIX/com]
 --localstatedir=DIR   modifiable single-machine data in DIR [PREFIX/var]
 --libdir=DIR      object code libraries in DIR [EPREFIX/lib]
 --includedir=DIR    C header files in DIR [PREFIX/include]
 --oldincludedir=DIR   C header files for non-gcc in DIR [/usr/include]
 --infodir=DIR      info documentation in DIR [PREFIX/info]
 --mandir=DIR      man documentation in DIR [PREFIX/man]
 --srcdir=DIR      find the sources in DIR [configure dir or ..]
 --program-prefix=PREFIX prepend PREFIX to installed program names
 --program-suffix=SUFFIX append SUFFIX to installed program names
 --program-transform-name=PROGRAM
             run sed PROGRAM on installed program names

Host type:
 --build=BUILD      configure for building on BUILD [BUILD=HOST]
 --host=HOST       configure for HOST [guessed]
 --target=TARGET     configure for TARGET [TARGET=HOST]

Features and packages:
 --disable-FEATURE    do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
 --enable-FEATURE[=ARG] include FEATURE [ARG=yes]
 --with-PACKAGE[=ARG]  use PACKAGE [ARG=yes]
 --without-PACKAGE    do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
 --x-includes=DIR    X include files are in DIR
 --x-libraries=DIR    X library files are in DIR

--enable and --with options recognized:
SAPI modules:

 --with-aolserver=DIR  Specify path to the installed AOLserver
 --with-apxs[=FILE]   Build shared Apache 1.x module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apache[=DIR]   Build Apache 1.x module. DIR is the top-level Apache
             build directory, defaults to /usr/local/apache.
 --with-mod_charset   Enable transfer tables for mod_charset (Rus Apache).
 --with-apxs2filter[=FILE]  
             EXPERIMENTAL: Build shared Apache 2.0 module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apxs2[=FILE]   EXPERIMENTAL: Build shared Apache 2.0 module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apache-hooks[=FILE]   
             EXPERIMENTAL: Build shared Apache 1.x module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apache-hooks-static[=DIR]   
             EXPERIMENTAL: Build Apache 1.x module. DIR is the top-level Apache
             build directory, defaults to /usr/local/apache.
 --with-mod_charset   Enable transfer tables for mod_charset (Rus Apache).
 --with-caudium[=DIR]  Build PHP as a Pike module for use with Caudium
             DIR is the Caudium server dir, with the default value
             /usr/local/caudium/server.
 --disable-cli      Disable building CLI version of PHP
             (this forces --without-pear).
 --with-continuity=DIR    Specify path to the installed Continuity Server
 --enable-embed[=TYPE]  EXPERIMENTAL: Enable building of embedded SAPI library
             TYPE is either 'shared' or 'static'. [TYPE=shared]
 --with-isapi[=DIR]   Build PHP as an ISAPI module for use with Zeus.
 --with-milter[=DIR]   Build PHP as Milter application
 --with-nsapi=DIR    Build PHP as NSAPI module for Netscape/iPlanet/SunONE
 --with-phttpd=DIR    Build PHP as phttpd module
 --with-pi3web[=DIR]   Build PHP as Pi3Web module
 --with-roxen=DIR    Build PHP as a Pike module. DIR is the base Roxen
             directory, normally /usr/local/roxen/server.
 --enable-roxen-zts   Build the Roxen module using Zend Thread Safety.
 --with-thttpd=SRCDIR  Build PHP as thttpd module
 --with-tux=MODULEDIR  Build PHP as a TUX module (Linux only)
 --with-webjames=SRCDIR Build PHP as a WebJames module (RISC OS only)
 --disable-cgi      Disable building CGI version of PHP
 --enable-force-cgi-redirect
             Enable the security check for internal server
SAPI modules:

 --with-aolserver=DIR  Specify path to the installed AOLserver
 --with-apxs[=FILE]   Build shared Apache 1.x module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apache[=DIR]   Build Apache 1.x module. DIR is the top-level Apache
             build directory, defaults to /usr/local/apache.
 --with-mod_charset   Enable transfer tables for mod_charset (Rus Apache).
 --with-apxs2filter[=FILE]  
             EXPERIMENTAL: Build shared Apache 2.0 module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apxs2[=FILE]   EXPERIMENTAL: Build shared Apache 2.0 module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apache-hooks[=FILE]   
             EXPERIMENTAL: Build shared Apache 1.x module. FILE is the optional
             pathname to the Apache apxs tool; defaults to apxs.
 --with-apache-hooks-static[=DIR]   
             EXPERIMENTAL: Build Apache 1.x module. DIR is the top-level Apache
             build directory, defaults to /usr/local/apache.
 --with-mod_charset   Enable transfer tables for mod_charset (Rus Apache).
 --with-caudium[=DIR]  Build PHP as a Pike module for use with Caudium
             DIR is the Caudium server dir, with the default value
             /usr/local/caudium/server.
 --disable-cli      Disable building CLI version of PHP
             (this forces --without-pear).
 --with-continuity=DIR    Specify path to the installed Continuity Server
 --enable-embed[=TYPE]  EXPERIMENTAL: Enable building of embedded SAPI library
             TYPE is either 'shared' or 'static'. [TYPE=shared]
 --with-isapi[=DIR]   Build PHP as an ISAPI module for use with Zeus.
 --with-milter[=DIR]   Build PHP as Milter application
 --with-nsapi=DIR    Build PHP as NSAPI module for Netscape/iPlanet/SunONE
 --with-phttpd=DIR    Build PHP as phttpd module
 --with-pi3web[=DIR]   Build PHP as Pi3Web module
 --with-roxen=DIR    Build PHP as a Pike module. DIR is the base Roxen
             directory, normally /usr/local/roxen/server.
 --enable-roxen-zts   Build the Roxen module using Zend Thread Safety.
 --with-thttpd=SRCDIR  Build PHP as thttpd module
 --with-tux=MODULEDIR  Build PHP as a TUX module (Linux only)
 --with-webjames=SRCDIR Build PHP as a WebJames module (RISC OS only)
 --disable-cgi      Disable building CGI version of PHP
 --enable-force-cgi-redirect
             Enable the security check for internal server
             redirects. You should use this if you are
             running the CGI version with Apache.
            redirects. You should use this if you are
             running the CGI version with Apache.
 --enable-discard-path  If this is enabled, the PHP CGI binary
             can safely be placed outside of the
             web tree and people will not be able
             to circumvent .htaccess security.
 --enable-fastcgi    If this is enabled, the cgi module will
             be built with support for fastcgi also.
 --disable-path-info-check 
             If this is disabled, paths such as
             /info.php/test?a=b will fail to work.

General settings:

 --enable-debug     Kompiluj z symbolami debugera
 --with-layout=TYPE   Sets how installed files will be laid out. Type is
             one of PHP (default) or GNU
 --with-config-file-path=PATH 
             Scieżka do pliku php.ini, domyślnie PREFIX/etc
 --with-config-file-scan-dir=PATH 
 --enable-safe-mode   włącz domyślnie Tryb Bezpieczny
 --with-exec-dir[=DIR]  Only allow executables in DIR when in safe mode
             defaults to /usr/local/php/bin
 --enable-sigchild    Enable PHP's own SIGCHLD handler.
 --enable-magic-quotes  Enable magic quotes by default.
 --disable-rpath     Disable passing additional runtime library
             search paths
 --enable-libgcc     Enable explicitly linking against libgcc
 --disable-short-tags  Disable the short-form <? start tag by default.
 --enable-dmalloc    Enable dmalloc
 --disable-ipv6     Wyśćcz wsparcie do IPv6
 --enable-fd-setsize   Set size of descriptor sets
 --enable-versioning   Export only required symbols.
             See INSTALL for more information
Extensions:

 --with-EXTENSION=[shared[,PATH]]
 
  NOTE: Not all extensions can be build as 'shared'.

  Example: --with-foobar=shared,/usr/local/foobar/

   o Builds the foobar extension as shared extension.
   o foobar package install prefix is /usr/local/foobar/

 --disable-all  Disable all extensions enabled by default.

 --disable-libxml    Disable new LIBXML support.
 --with-libxml-dir[=DIR]  libxml2 install prefix.
 --with-openssl[=DIR]  Include OpenSSL support (requires OpenSSL >= 0.9.6)
 --with-zlib[=DIR]    Include ZLIB support (requires zlib >= 1.0.9).
 --with-zlib-dir=<DIR>  Define the location of zlib install directory
 --enable-bcmath     Enable bc style precision math functions.
 --with-bz2[=DIR]    włącz obslugć BZip2
 --enable-calendar    Enable support for calendar conversion
 --with-cpdflib[=DIR]  Include cpdflib support (requires cpdflib >= 2).
 --with-jpeg-dir[=DIR]   CPDF: Set the path to libjpeg install prefix.
 --with-tiff-dir[=DIR]   CPDF: Set the path to libtiff install prefix.
 --disable-ctype     Disable ctype functions
 --with-curl[=DIR]    Include CURL support
 --with-curlwrappers   Use CURL for url streams
 --enable-dba      Build DBA with builtin modules
 --with-qdbm[=DIR]     DBA: Include QDBM support
 --with-gdbm[=DIR]     DBA: Include GDBM support
 --with-ndbm[=DIR]     DBA: Include NDBM support
 --with-db4[=DIR]     DBA: Include Berkeley DB4 support
 --with-db3[=DIR]     DBA: Include Berkeley DB3 support
 --with-db2[=DIR]     DBA: Include Berkeley DB2 support
 --with-dbm[=DIR]     DBA: Include DBM support
 --with-cdb[=DIR]     DBA: Include CDB support
 --with-inifile      DBA: Include INI support
 --with-flatfile      DBA: Include FlatFile support
 --enable-dbase     Enable the bundled dbase library
 --enable-dbx      Enable dbx
 --enable-dio      Enable direct I/O support
 --disable-dom      Disable new DOM support.
 --with-libxml-dir[=DIR]  DOM: libxml2 install prefix.
 --enable-exif      Enable EXIF (metadata from images) support
 --with-fam       Include fam support
 --with-fbsql[=DIR]   Include FrontBase support. DIR is the FrontBase base directory.
 --with-fdftk[=DIR]   Include FDF support.
 --enable-filepro    Enable the bundled read-only filePro support.
 --enable-ftp      Enable FTP support
 --with-gd[=DIR]     Include GD support where DIR is GD install prefix.
             If DIR is not set, the bundled GD library will be used.
 --with-jpeg-dir[=DIR]   GD: Set the path to libjpeg install prefix.
 --with-png-dir[=DIR]   GD: Set the path to libpng install prefix.
 --with-zlib-dir[=DIR]   GD: Set the path to libz install prefix.
 --with-xpm-dir[=DIR]   GD: Set the path to libXpm install prefix.
 --with-ttf[=DIR]     GD: Include FreeType 1.x support
 --with-freetype-dir[=DIR] GD: Set the path to FreeType 2 install prefix.
 --with-t1lib[=DIR]    GD: Include T1lib support. T1lib version >= 5.0.0 required
 --enable-gd-native-ttf  GD: Enable TrueType string function.
 --enable-gd-jis-conv   GD: Enable JIS-mapped Japanese font support.
 --with-gettext[=DIR]  Include GNU gettext support.
 --with-gmp[=DIR]    Include GNU MP support
 --with-hwapi[=DIR]   Include official Hyperwave API support
 --without-iconv[=DIR]  Exclude iconv support
 --with-imap[=DIR]    Include IMAP support. DIR is the c-client install prefix.
 --with-kerberos[=DIR]   IMAP: Include Kerberos support. DIR is the Kerberos install dir.
 --with-imap-ssl=<DIR>   IMAP: Include SSL support. DIR is the OpenSSL install dir.
 --with-informix[=DIR]  Include Informix support. DIR is the Informix base
             install directory, defaults to nothing.
 --with-ingres[=DIR]   Include Ingres II support. DIR is the Ingres
             base directory (default /ingres)
 --with-interbase[=DIR] Include InterBase support. DIR is the InterBase base
             install directory, defaults to /usr/interbase
 --with-ircg       Include IRCG support
 --with-ircg-config=PATH  IRCG: Path to the ircg-config script
 --with-ldap[=DIR]    Include LDAP support.
 --with-ldap-sasl[=DIR]  LDAP: Include Cyrus SASL support.
 --enable-mbstring    Enable multibyte string support.
 --disable-mbregex     MBSTRING: Disable multibyte regex support.
 --with-libmbfl[=DIR]   MBSTRING: Use external libmbfl. DIR is the libmbfl install prefix.
              If DIR is not set, the bundled libmbfl will be used.
 --with-mcrypt[=DIR]   Include mcrypt support.
 --with-mcve[=DIR]    Include MCVE support. libmcve >= 3.2.2 or libmonetra >= 4.0 required
 --with-openssl-dir[=DIR] MCVE: openssl install prefix.
 --with-mhash[=DIR]   Include mhash support.
 --with-mime-magic[=FILE] 
             Include mime_magic support (deprecated)
 --with-ming[=DIR]    Include MING support
 --with-mnogosearch[=DIR]
             Include mnoGoSearch support. DIR is the mnoGoSearch 
             base install directory, defaults to /usr/local/mnogosearch.
 --with-msession[=DIR]  Include msession support
 --with-msql[=DIR]    Include mSQL support. DIR is the mSQL base
             install directory, defaults to /usr/local/Hughes.
 --with-mssql[=DIR]   Include MSSQL-DB support. DIR is the FreeTDS home
             directory, defaults to /usr/local/freetds.
 --with-mysql[=DIR]   Include MySQL support. DIR is the MySQL base directory.
 --with-mysql-sock[=DIR]  MySQL: Location of the MySQL unix socket pointer.
              If unspecified, the default locations are searched.
 --with-zlib-dir[=DIR]   MySQL: Set the path to libz install prefix.
 --with-mysqli[=FILE]  Include MySQLi support. FILE is the optional pathname 
            to mysql_config.
 --enable-embedded-mysqli MYSQLi: Enable embedded support.
 --with-ncurses[=DIR]  Include ncurses support (CLI/CGI only).
 --with-oci8[=DIR]    Include Oracle-oci8 support. Default DIR is ORACLE_HOME.
 --with-adabas[=DIR]   Include Adabas D support. DIR is the Adabas base
             install directory, defaults to /usr/local.
 --with-sapdb[=DIR]   Include SAP DB support. DIR is SAP DB base
             install directory, defaults to /usr/local.
 --with-solid[=DIR]   Include Solid support. DIR is the Solid base
             install directory, defaults to /usr/local/solid
 --with-ibm-db2[=DIR]  Include IBM DB2 support. DIR is the DB2 base
             install directory, defaults to /home/db2inst1/sqllib
 --with-empress[=DIR]  Include Empress support. DIR is the Empress base
             install directory, defaults to $EMPRESSPATH.
             From PHP 4, this option only supports Empress Version
             8.60 and above
 --with-empress-bcs[=DIR]
             Include Empress Local Access support. DIR is the 
             Empress base install directory, defaults to 
             $EMPRESSPATH. From PHP 4, this option only supports
             Empress Version 8.60 and above.
 --with-birdstep[=DIR]  Include Birdstep support. DIR is the Birdstep base
             install directory, defaults to /usr/local/birdstep.
 --with-custom-odbc[=DIR]   
             Include a user defined ODBC support.
             The DIR is ODBC install base directory, 
             which defaults to /usr/local.
             Make sure to define CUSTOM_ODBC_LIBS and
             have some odbc.h in your include dirs.
             E.g., you should define following for 
             Sybase SQL Anywhere 5.5.00 on QNX, prior to
             run configure script:
               CPPFLAGS="-DODBC_QNX -DSQLANY_BUG"
               LDFLAGS=-lunix
               CUSTOM_ODBC_LIBS="-ldblib -lodbc".
 --with-iodbc[=DIR]   Include iODBC support. DIR is the iODBC base
             install directory, defaults to /usr/local.
 --with-esoob[=DIR]   Include Easysoft OOB support. DIR is the OOB base
             install directory,
             defaults to /usr/local/easysoft/oob/client.
 --with-unixODBC[=DIR]  Include unixODBC support. DIR is the unixODBC base
             install directory, defaults to /usr/local.
 --with-dbmaker[=DIR]  Include DBMaker support. DIR is the DBMaker base
             install directory, defaults to where the latest 
             version of DBMaker is installed (such as
             /home/dbmaker/3.6).
 --with-oracle[=DIR]   Include Oracle-oci7 support. Default DIR is ORACLE_HOME.
 --with-ovrimos[=DIR]  Include Ovrimos SQL Server support. DIR is the
             Ovrimos libsqlcli install directory.
 --enable-pcntl     Enable experimental pcntl support (CLI/CGI only)
 --without-pcre-regex  Do not include Perl Compatible Regular Expressions 
             support. Use --with-pcre-regex=DIR to specify DIR
             where PCRE's include and library files are located,
             if not using bundled library.
 --with-pfpro[=DIR]   Include Verisign Payflow Pro support.
 --with-pgsql[=DIR]   Include PostgreSQL support. DIR is the PostgreSQL
             base install directory or the path to pg_config.
 --disable-posix     Disable POSIX-like functions
 --with-pspell[=DIR]   Include PSPELL support.
             GNU Aspell version 0.50.0 or higher required.
 --with-libedit[=DIR]  Include libedit readline replacement (CLI/CGI only).
 --with-readline[=DIR]  Include readline support (CLI/CGI only).
 --with-recode[=DIR]   Include recode support.
 --disable-session    Disable session support
 --with-mm[=DIR]     Include mm support for session storage
 --enable-shmop     Enable shmop support
 --disable-simplexml   Disable simplexml support
 --with-libxml-dir=DIR   SimpleXML: libxml2 install prefix
 --with-snmp[=DIR]    Include SNMP support.
 --with-openssl-dir[=DIR] SNMP: openssl install prefix.
 --enable-ucd-snmp-hack Enable UCD SNMP hack
 --enable-soap     Include SOAP support.
 --with-libxml-dir=DIR   XML: libxml2 install prefix
 --enable-sockets    Enable sockets support
 --disable-spl      Disable Standard PHP Library
 --enable-sqlite-utf8  Enable UTF-8 support for SQLite
 --without-sqlite   Do not include sqlite support.
             Use --with-sqlite=DIR to specify DIR where
             Sqlite include and library files are located,
             if not using bundled library.
 --with-regex=TYPE    regex library type: system, apache, php. Default: php
             WARNING: Do NOT use unless you know what you are doing!
 --with-sybase[=DIR]   Include Sybase-DB support. DIR is the Sybase home
             directory, defaults to /home/sybase.
 --with-sybase-ct[=DIR] Include Sybase-CT support. DIR is the Sybase home
             directory. Defaults to /home/sybase.
 --enable-sysvmsg    Enable sysvmsg support
 --enable-sysvsem    Enable System V semaphore support.
 --enable-sysvshm    Enable the System V shared memory support.
 --with-tidy[=DIR]   Include TIDY support
 --disable-tokenizer   Disable tokenizer support
 --enable-wddx      Enable WDDX support.
 --disable-xml      Disable XML support.
 --with-libxml-dir=DIR   XML: libxml2 install prefix
 --with-libexpat-dir=DIR  XML: libexpat install prefix (deprecated)
 --with-xmlrpc[=DIR]   Include XMLRPC-EPI support.
 --with-expat-dir=DIR   XMLRPC-EPI: libexpat dir for XMLRPC-EPI.
 --with-iconv-dir=DIR   XMLRPC-EPI: iconv dir for XMLRPC-EPI.
 --with-xsl[=DIR]    Include new XSL support (requires libxslt >= 1.0.18).
             DIR is the libxslt install directory.
 --enable-yp       Include YP support.

PEAR:

 --with-pear=DIR     Install PEAR in DIR (default PREFIX/lib/php)
 --without-pear     Do not install PEAR

Zend:

 --enable-maintainer-zts Enable thread safety - for code maintainers only
 --disable-inline-optimization 
             If building zend_execute.lo fails, try this switch.
 --enable-memory-limit  Compile with memory limit support. 
 --enable-zend-multibyte Compile with zend multibyte support. 

TSRM:

 --with-tsrm-pth[=pth-config]
             Use GNU Pth.
 --with-tsrm-st     Use SGI's State Threads
 --with-tsrm-pthreads  Use POSIX threads (default)

Libtool:

 --enable-shared[=PKGS] build shared libraries [default=yes]
 --enable-static[=PKGS] build static libraries [default=yes]
 --enable-fast-install[=PKGS] optimize for fast installation [default=yes]
 --with-gnu-ld      assume the C compiler uses GNU ld [default=no]
 --disable-libtool-lock avoid locking (might break parallel builds)
 --with-pic       try to use only PIC/non-PIC objects [default=use both]

Jest to element FAQ, czyli zestawienia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zestawienie: Informacje | Podstawy PHP | Porady praktyczne | Pytania z forum | Bezpieczeństwo