Konstruktor

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Konstruktor to metoda klasy, która jest wykonywana przy jej inicjalizacji.

Przykłady

PHP 4

W PHP 4 konstruktorem klasy jest metoda o tej samej nazwie co klasa np.

<?php
class Konstruktor 
{
  function konstruktor() 
  {
    echo 'Jestem konstruktorem!';
  }
 
  function metoda() 
  {
    // ciało metody
  }
}
 
$obiekt = new Konstruktor;
?>

Przy tworzeniu obiektu zostanie wyświetlony tekst umieszczony w metodzie:

Jestem konstruktorem!

PHP 5

W PHP 5 konstruktorem klasy zawsze jest metoda o nazwie __construct

<?php
class Konstruktor
{
  function __construct() 
  {
    echo 'Jestem konstruktorem!';
  }
 
  function metoda() 
  {
    // ciało metody
  }
}
?>

Podobnie jak w PHP 4, metoda __construct zostanie wywołana na początku.

Warto wspomnieć, że w PHP 5 można dodać metodę o takiej samej nazwie jak nazwa klasy, ale bedzie traktowana jak zwykła metoda.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku do konstruktorów można przekazywać atrybuty np.

<?php
class Konstruktor 
{
  function __construct( $tekst, $liczba = 0 ) 
  {
    echo 'Dane przekazane do konstruktora, tekst: '. $tekst .', liczba: '. $liczba;
  }
}
?>

Zobacz także