Mime

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Niektóre typy MIME


      ez    => application/andrew-inset,
      hqx    => application/mac-binhex40,
      cpt    => application/mac-compactpro,
      doc    => application/msword,
      bin    => application/octet-stream,
      dms    => application/octet-stream,
      lha    => application/octet-stream,
      lzh    => application/octet-stream,
      exe    => application/octet-stream,
      rar    => application/x-rar-compressed,
      class    => application/octet-stream,
      so    => application/octet-stream,
      dll    => application/octet-stream,
      oda    => application/oda,
      pdf    => application/pdf,
      ai    => application/postscript,
      eps    => application/postscript,
      ps    => application/postscript,
      smi    => application/smil,
      smil    => application/smil,
      mif    => application/vnd.mif,
      xls    => application/vnd.ms-excel,
      ppt    => application/vnd.ms-powerpoint,
      wbxml    => application/vnd.wap.wbxml,
      wmlc    => application/vnd.wap.wmlc,
      wmlsc    => application/vnd.wap.wmlscriptc,
      bcpio    => application/x-bcpio,
      vcd    => application/x-cdlink,
      pgn    => application/x-chess-pgn,
      cpio    => application/x-cpio,
      csh    => application/x-csh,
      dcr    => application/x-director,
      dir    => application/x-director,
      dxr    => application/x-director,
      dvi    => application/x-dvi,
      spl    => application/x-futuresplash,
      gtar    => application/x-gtar,
      hdf    => application/x-hdf,
      js    => application/x-javascript,
      skp    => application/x-koan,
      skd    => application/x-koan,
      skt    => application/x-koan,
      skm    => application/x-koan,
      latex    => application/x-latex,
      nc    => application/x-netcdf,
      cdf    => application/x-netcdf,
      sh    => application/x-sh,
      shar    => application/x-shar,
      swf    => application/x-shockwave-flash,
      sit    => application/x-stuffit,
      sv4cpio  => application/x-sv4cpio,
      sv4crc  => application/x-sv4crc,
      tar    => application/x-tar,
      tcl    => application/x-tcl,
      tex    => application/x-tex,
      texinfo  => application/x-texinfo,
      texi    => application/x-texinfo,
      t      => application/x-troff,
      tr    => application/x-troff,
      roff    => application/x-troff,
      man    => application/x-troff-man,
      me    => application/x-troff-me,
      ms    => application/x-troff-ms,
      ustar    => application/x-ustar,
      src    => application/x-wais-source,
      xhtml    => application/xhtml+xml,
      xht    => application/xhtml+xml,
      zip    => application/zip,
      au    => audio/basic,
      snd    => audio/basic,
      mid    => audio/midi,
      midi    => audio/midi,
      kar    => audio/midi,
      mpga    => audio/mpeg,
      mp2    => audio/mpeg,
      mp3    => audio/mpeg,
      aif    => audio/x-aiff,
      aiff    => audio/x-aiff,
      aifc    => audio/x-aiff,
      m3u    => audio/x-mpegurl,
      ram    => audio/x-pn-realaudio,
      rm    => audio/x-pn-realaudio,
      rpm    => audio/x-pn-realaudio-plugin,
      ra    => audio/x-realaudio,
      wav    => audio/x-wav,
      pdb    => chemical/x-pdb,
      xyz    => chemical/x-xyz,
      bmp    => image/bmp,
      gif    => image/gif,
      ief    => image/ief,
      jpeg    => image/jpeg,
      jpg    => image/jpeg,
      jpe    => image/jpeg,
      png    => image/png,
      tiff    => image/tiff,
      tif    => image/tiff,
      djvu    => image/vnd.djvu,
      djv    => image/vnd.djvu,
      wbmp    => image/vnd.wap.wbmp,
      ras    => image/x-cmu-raster,
      pnm    => image/x-portable-anymap,
      pbm    => image/x-portable-bitmap,
      pgm    => image/x-portable-graymap,
      ppm    => image/x-portable-pixmap,
      rgb    => image/x-rgb,
      xbm    => image/x-xbitmap,
      xpm    => image/x-xpixmap,
      xwd    => image/x-xwindowdump,
      igs    => model/iges,
      iges    => model/iges,
      msh    => model/mesh,
      mesh    => model/mesh,
      silo    => model/mesh,
      wrl    => model/vrml,
      vrml    => model/vrml,
      css    => text/css,
      html    => text/html,
      htm    => text/html,
      asc    => text/plain,
      txt    => text/plain,
      rtx    => text/richtext,
      rtf    => text/rtf,
      sgml    => text/sgml,
      sgm    => text/sgml,
      tsv    => text/tab-separated-values,
      wml    => text/vnd.wap.wml,
      wmls    => text/vnd.wap.wmlscript,
      etx    => text/x-setext,
      xsl    => text/xml,
      xml    => text/xml,
      mpeg    => video/mpeg,
      mpg    => video/mpeg,
      mpe    => video/mpeg,
      qt    => video/quicktime,
      mov    => video/quicktime,
      mxu    => video/vnd.mpegurl,
      avi    => video/x-msvideo,
      movie    => video/x-sgi-movie,
      ice    => x-conference/x-cooltalk

Informacje dodatkowe

Kompletna listę typów znajdziesz pod adresem http://www.webmaster-toolkit.com/mime-types.shtml

więcej informacji o typach MIME: http://www.iana.org/cgi-bin/mediatypes.pl

IE z image/jpeg potrafi zrobic image/pjpeg .

Temat na forum: http://forum.php.pl/index.php?showtopic=19593

Tablica PHP

<?php

$aMimeType = array( 'ez' => 'application/andrew-inset', 'hqx' => 'application/mac-binhex40', 'cpt' => 'application/mac-compactpro', 'doc' => 'application/msword', 'bin' => 'application/octet-stream', 'dms' => 'application/octet-stream', 'lha' => 'application/octet-stream', 'lzh' => 'application/octet-stream', 'exe' => 'application/octet-stream', 'rar' => 'application/x-rar-compressed', 'class' => 'application/octet-stream', 'so' => 'application/octet-stream', 'dll' => 'application/octet-stream', 'oda' => 'application/oda', 'pdf' => 'application/pdf', 'ai' => 'application/postscript', 'eps' => 'application/postscript', 'ps' => 'application/postscript', 'smi' => 'application/smil', 'smil' => 'application/smil', 'mif' => 'application/vnd.mif', 'xls' => 'application/vnd.ms-excel', 'ppt' => 'application/vnd.ms-powerpoint', 'wbxml' => 'application/vnd.wap.wbxml', 'wmlc' => 'application/vnd.wap.wmlc', 'wmlsc' => 'application/vnd.wap.wmlscriptc', 'bcpio' => 'application/x-bcpio', 'vcd' => 'application/x-cdlink', 'pgn' => 'application/x-chess-pgn', 'cpio' => 'application/x-cpio', 'csh' => 'application/x-csh', 'dcr' => 'application/x-director', 'dir' => 'application/x-director', 'dxr' => 'application/x-director', 'dvi' => 'application/x-dvi', 'spl' => 'application/x-futuresplash', 'gtar' => 'application/x-gtar', 'hdf' => 'application/x-hdf', 'js' => 'application/x-javascript', 'skp' => 'application/x-koan', 'skd' => 'application/x-koan', 'skt' => 'application/x-koan', 'skm' => 'application/x-koan', 'latex' => 'application/x-latex', 'nc' => 'application/x-netcdf', 'cdf' => 'application/x-netcdf', 'sh' => 'application/x-sh', 'shar' => 'application/x-shar', 'swf' => 'application/x-shockwave-flash', 'sit' => 'application/x-stuffit', 'sv4cpio' => 'application/x-sv4cpio', 'sv4crc' => 'application/x-sv4crc', 'tar' => 'application/x-tar', 'tcl' => 'application/x-tcl', 'tex' => 'application/x-tex', 'texinfo' => 'application/x-texinfo', 'texi' => 'application/x-texinfo', 't' => 'application/x-troff', 'tr' => 'application/x-troff', 'roff' => 'application/x-troff', 'man' => 'application/x-troff-man', 'me' => 'application/x-troff-me', 'ms' => 'application/x-troff-ms', 'ustar' => 'application/x-ustar', 'src' => 'application/x-wais-source', 'xhtml' => 'application/xhtml+xml', 'xht' => 'application/xhtml+xml', 'zip' => 'application/zip', 'au' => 'audio/basic', 'snd' => 'audio/basic', 'mid' => 'audio/midi', 'midi' => 'audio/midi', 'kar' => 'audio/midi', 'mpga' => 'audio/mpeg', 'mp2' => 'audio/mpeg', 'mp3' => 'audio/mpeg', 'aif' => 'audio/x-aiff', 'aiff' => 'audio/x-aiff', 'aifc' => 'audio/x-aiff', 'm3u' => 'audio/x-mpegurl', 'ram' => 'audio/x-pn-realaudio', 'rm' => 'audio/x-pn-realaudio', 'rpm' => 'audio/x-pn-realaudio-plugin', 'ra' => 'audio/x-realaudio', 'wav' => 'audio/x-wav', 'pdb' => 'chemical/x-pdb', 'xyz' => 'chemical/x-xyz', 'bmp' => 'image/bmp', 'gif' => 'image/gif', 'ief' => 'image/ief', 'jpeg' => 'image/jpeg', 'jpg' => 'image/jpeg', 'jpe' => 'image/jpeg', 'png' => 'image/png', 'tiff' => 'image/tiff', 'tif' => 'image/tiff', 'djvu' => 'image/vnd.djvu', 'djv' => 'image/vnd.djvu', 'wbmp' => 'image/vnd.wap.wbmp', 'ras' => 'image/x-cmu-raster', 'pnm' => 'image/x-portable-anymap', 'pbm' => 'image/x-portable-bitmap', 'pgm' => 'image/x-portable-graymap', 'ppm' => 'image/x-portable-pixmap', 'rgb' => 'image/x-rgb', 'xbm' => 'image/x-xbitmap', 'xpm' => 'image/x-xpixmap', 'xwd' => 'image/x-xwindowdump', 'igs' => 'model/iges', 'iges' => 'model/iges', 'msh' => 'model/mesh', 'mesh' => 'model/mesh', 'silo' => 'model/mesh', 'wrl' => 'model/vrml', 'vrml' => 'model/vrml', 'css' => 'text/css', 'html' => 'text/html', 'htm' => 'text/html', 'asc' => 'text/plain', 'txt' => 'text/plain', 'rtx' => 'text/richtext', 'rtf' => 'text/rtf', 'sgml' => 'text/sgml', 'sgm' => 'text/sgml', 'tsv' => 'text/tab-separated-values', 'wml' => 'text/vnd.wap.wml', 'wmls' => 'text/vnd.wap.wmlscript', 'etx' => 'text/x-setext', 'xsl' => 'text/xml', 'xml' => 'text/xml', 'mpeg' => 'video/mpeg', 'mpg' => 'video/mpeg', 'mpe' => 'video/mpeg', 'qt' => 'video/quicktime', 'mov' => 'video/quicktime', 'mxu' => 'video/vnd.mpegurl', 'avi' => 'video/x-msvideo', 'movie' => 'video/x-sgi-movie', 'ice' => 'x-conference/x-cooltalk' );

?>