Obsługa plików

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Za pomocą PHP można tworzyć, edytować i usuwać pliki.

Otwieranie pliku

<?php
$nazwa_pliku = 'plik.txt';
$handle = fopen($nazwa_pliku, 'r');
fclose($handle);
?>

gdzie jako r można wpisać:

'r' Otwiera tylko do odczytu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.

'r+' Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku.

'w' Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.

'w+' Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.

'a' Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.

'a+' Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć.

'x' Tworzy i otwiera plik tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z określeniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open(2).

'x+' Tworzy i otwiera plik odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest równoważne z określeniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym w wywołaniu systemowym open(2).

Wiki letter w.png To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.