PHP

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

PHP

PHP to język skryptowy wykonywany po stronie serwera, czyli do klienta (użytkownika) wysyłany jest sparsowany kod. Oznacza to, ze wysylany do uzytkownika jest efekt, a nie kod zrodlowy.

Język utworzony przez Rasmaus Lerdorf w 1994 roku. Początkowo skrót PHP oznaczał "Personal Home Page" z czasem zestal jednak zmieniony na "PHP: Hypertext Preprocessor".

Domowe strony PHP to:

Polecane strony o PHP:Kod PHP najczęściej używa się w raz z HTML oraz XML. Przykładowy kod Hello World wpleciony w bardzo prosty kod HTML:

<html>
<head>
 <title>Przykładowy kod w PHP</title>
</head>
<body>
 <?php echo('Hello world!'); ?>
</body>
</html>

Istnieje twierdzenie, że możliwości programów (skryptów) w PHP ogranicza jedynie wyobraźnia programisty, wersja PHP i uruchomione moduły PHP/serwera.


W PHP istnieje możliwość tworzenia prostych "okienkowych" aplikacji. Podany niżej przykład jest dla systemu Linux z zainstalowanym pakietem Zenity. Poniższy kod zadziała jedynie na komputerze, na którym pracuje serwer. Przesyłając go na serwer publiczny i jego uruchomienie nie spowoduje u nas wyświetlenia takiego okienka.

<?php
// Prosty przykład obliczający wiek użytkownika.
// UWAGA: podawany wiek nie jest często prawidłowy - kod
// jest napisany tak, aby był jak najprostszy!
//
// Pokazywanie okienka z wyborem daty urodzenia
$data_urodzenia = Exec('zenity --calendar --title="Wiek" --text="Wybierz datę urodzenia:"');
// Rozdzielanie daty urodzenia
$exp = explode(".", $data_urodzenia);
$rok_urodzenia = $exp[2];
// Pobieranie aktualnej daty i obliczanie wieku
$wiek = date("Y") - $rok_urodzenia;
// Zwracanie wyniku
Exec("zenity --info --title=\"Twój wiek\" --text=\"W zaokrągleniu masz $wiek lat\"");
?>
Wiki letter w.png To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.