PHPEdia.pl:Terminologia

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Słowniczek pojęć związanych z PHPedią

Administrator

Osoba, która ma nieco wiąksze prawa niż pozostali wikipedyści, może na przykład usuwać artykuły lub je zabezpieczać. Zobacz: przyznawanie uprawnień administratora, lista administratorów

Artykuł

Artykułem nazywamy w Wikipedii stronę, która odpowiada hasłu w tradycyjnej encyklopedii. Artykuł ma wyraźny tytuł i omawia jakieś konkretne pojęcie. Artykułami nie są strony ujednoznaczniające, dyskusyjne, automatycznie generowane listy (np. Specjalna:Recentchanges, czyli "Ostatnie zmiany", itp.)

Bot

Program, który automatycznie zmienia, dodaje treść lub tworzy nowe strony w Wikipedii. Zobacz: Boty na polskiej Wikipedii.

Komunikaty MediaWiki

Zobacz: WikiPhpPl:Teksty przestrzeni nazw MediaWiki, WikiPhpPl:Niestandardowe komunikaty MediaWiki.

Konflikt edycji

Występuje gdy dwie osoby na raz pracują nad jedną stroną. Oprogramowanie Wikipedii wyświetla w takim przypadku drugie okno edycyjne z wyraźnym zaznaczeniem zmian dokonanych przez drugiego autora, a także blokuje możliwość zapisania zmian obu autorom. Następnie należy zmiany dokonane przez obu autorów połączyć, przy czym jeden z nich musi się wycofać z edycji.

Logowanie

Zobacz: WikiPhpPl:Logowanie

NPA

Skrót oznaczający "Naruszenie Praw Autorskich". Strony takie należy zgłaszać tutaj: WikiPhpPl:Strony podejrzane o naruszenie praw autorskich, w uzasadnionych przypadkach będą kasowane.

NPOV

Skrót od "Neutral Point Of View", czyli ogólnej zasady, że artykuły na Wikipedii powinny mieć neutralny światopoglądowo charakter. Patrz: Neutralny punkt widzenia

Przekierowanie (redirect)

Gdy istnieją dwie alternatywne nazwy jednego artykułu (np: Teoria poznania i Epistemologia), na jednej ze stron tworzy się zwykle automatyczne przekierowanie do drugiej. Robi się to wpisując do strony przekierowującej tekst #REDIRECT [[Strona właściwa]]

Przestrzeń nazw

Sposób klasyfikacji stron w Wikipedii. Artykuły merytoryczne są w ogólnej przestrzeni nazw, która nie posiada własnej nazwy. Oprócz tego WikiPhpPl ma kilka specjalnych przestrzeni: WikiPhpPl (strony o samej Wikipedii), Wikipedysta (strony osobiste wikipedystów), Specjalna (strony generowane automatycznie), Dyskusja (strony dyskusyjne) oraz Dyskusja_Wikipedii (strony dyskusyjne odnoszące się do stron z przestrzeni WikiPhpPl). Patrz WikiPhpPl:Przestrzeń nazw

Stopwords

Zobacz: WikiPhpPl:Stopwords

Strona

Osobny temat w Wikipedii. Stronami w Wikipedii są artykuły, strony dyskusyjne, dokumentacja oprogramowania itd., itp.

Porzucone strony (sieroty)

Strony lub pliki, do których nie ma ani jednego odwołania z innych stron. Mogą to być hasła tworzone bez kontaktu z innymi hasłami, "porzucone" strony dyskusyjne oraz pliki graficzne, niepotrzebnie zapisane lub nieopatrznie pozostawione po skasowanych stronach.

Strona do usunięcia

Strona, która powinna być usunięta (zobacz: WikiPhpPl:Strony do usunięcia)

Strona dyskusyjna

Strona przeznaczona do prowadzenia dyskusji. Strony te są automatycznie dołączane do każdego artykułu Wikipedii. Celem tych stron jest unikanie umieszczania dyskusji i komentarzy w samych artykułach. (więcej: WikiPhpPl:Strona dyskusji)

Strona ujednoznaczniająca

Jeśli nazwa danego artykułu jest wspólna z innym artykułem (np. [[żuraw]]), istnieje konieczność utworzenia strony, na której są tylko odwołania do właściwych haseł (np. [[żuraw (ptak)]] i [[żuraw (gwiazdozbiór)]]). Zobacz: WikiPhpPl:Strony ujednoznaczniające

Strona użytkownika

Osobista strona wikipedysty. Strona zostaje utworzona automatycznie po zarejestrowaniu się w Wikipedii. Edytować może ją każdy (nie tylko jej właściciel), choć jest przyjęte, że się raczej nie ingeruje w treść stron osobistych innych osób. Za pomocą strony dyskusyjnej podczepionej do strony osobistej można się łatwo kontaktować z daną osobą.

Strona wymagająca dopracowania

Strona będąca czymś więcej niż zalążek artykułu, posiadająca jednak istotne braki lub błędy. Lista takich stron znajduje się tu: WikiPhpPl:Strony wymagające dopracowania

Strona zabezpieczona

Strona na Wikipedii zabezpieczona przed edytowaniem (więcej: WikiPhpPl:Strona zabezpieczona)

Stub (zalążek artykułu)

Strona zawierająca jedynie bardzo lakoniczną definicję pojęcia. Jest to zachęta do rozwijania danego tematu. Zobacz: WikiPhpPl:Zalążek artykułu, Zasady tworzenia wstępnych wersji artykułów

Szablon

Zobacz: WikiPhpPl:Szablony

Wandalizm

Działania mające na celu zaszkodzenie PHPEdii lub uniemożliwienie (utrudnienie) funkcjonowania PHPEdii i społeczności twórców PHPEdii. (więcej: WikiPhpPl:Wandalizm)

Wikietykieta

To zbiór podstawowych zasad przyzwoitego zachowania na Wikipedii

Wikilove

Termin odnosi się do ducha koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia (zobacz WikiPhpPl:WikiLove)

Wikipedysta

Współautor lub korektor artykułów Wikipedii. Patrz: Specjalna:Listusers. Niektórzy z nich używają komunikatorów internetowe: WikiPhpPl:Wikipedyści używający komunikatorów internetowych.

Wikipedioholik

Wikipedysta uzależniony od Wikipediii (zobacz WikiPhpPl:Wikipedioholik).

Wikistres

Jest to to napięcie emocjonalne powodowane przez wandali, trolle, wojny edycyjne i inne nieszczęścia zdarzające się na Wikipedii (więcej na ten temat: WikiPhpPl:Wikistres).

Wikizacja

To określenie stosowane do zmiany zwykłego tekstu na tekst ze specjalnymi znacznikami używanymi przez Wikipedię. Najważniejsze jest wstawianie linków hypertekstowych do innych stron w ramach Wikipedii. Zobacz: Tworzenie linków na Wikipedii i Formatowanie tekstu na Wikipedii.

Wojna edycyjna

Wojna edycyjna polega na ciągłym wzajemnym poprawianiu tekstu danego artykułu, przez dwóch (lub więcej) autorów, którzy nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska. W takim wypadku, w znalezieniu "złotego środka" pomocne bywa stosowanie neutralnego punktu widzenia, a ze środków technicznych - strona dyskusyjna danego artykułu.

Wolna dokumentacja

Zobacz: Wolna dokumentacja

Zalecenia edycyjne

Zbiór rozwiązań pewnych problemów i niejasności, które pojawiają się przy pracy nad artykułami. Ich celem jest zapewnienie poprawności i jednolitości tekstu (zobacz: WikiPhpPl:Zalecenia edycyjne).