QueryString

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

QueryString zawiera zmienne przesyśćne do przeglądarki w adresie. W PHP odczytuje się te zmienne tak:

<?php
$_GET["zmienna"];
?>

W adresie QueryString występuje po ścieżce i rozpoczyna się znakiem zapytania. Zmienne tworzy się w adresie tak:

 zmienna=wartosc

Kolejne zmienne rozdziela się znakiem & .
przykładowa ścieżka z QueryStringiem:

 www.mojastrona.pl/plik.php?zmienna1=23&zmienna2=wartosc

Do tego QueryString musi być zakodowany, wiąc np. zamiast spacji trzeba wpisać %20

Zmienne można przesyłać formularzami metodą GET, czyli:

 <form action="plik.php" action="GET">
  <input type="text" name="tekst">
 </form>

Wtedy gdy użytkownik wpiszę do tego pola tekst np. "Hello World", to zostanie przeniesiony na adres

 plik.php?tekst=Hello%20World

Jak już wyżej mówiśem, %20 oznacza spacją wiąc ten znak został automatycznie zmieniony. PHP automatycznie odkodowuje tekst, wiąc nie ma się czym przejmować że tekst będzie dziwny patrzćc na adres.