SQLite

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wiki letter w.png To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.


SQLite jest bazę danych, która nie wymaga instalacji na serwerze bazy danych.
SQLite działał na plikach tekstowych i wymaga tylko zainstalowanego modułu PHP.

Od PHP 5 SQLite dostępne jest jako standardowy moduł. W PHP 4 można zainstalować go poprzez PECL:

# pear install sqlite


Tworzenie tabeli

CREATE TABLE osoba(imie TEXT, nazwisko TEXT);

Kasowanie tabeli

DROP TABLE osoba;

Dodawanie kolumny do tabeli

ALTER TABLE osoba ADD wiek INT NOT NULL DEFAULT 0;

Dodawanie danych do tabeli

Kolejność wpisywania wartości zależy w tym przypadku od kolejności pól w tabeli.

INSERT INTO osoba VALUES('Jan', 'Kowalski', 24);

Możemy także wybrać sobie tylko te pola, do których chcemy dodać dane np.:

INSERT INTO osoba(imie) VALUES('Jan');

Modyfikacja danych

UPDATE osoba SET nazwisko = 'Nowak', wiek = 25 WHERE rowid = 1;

Wybierz wszystkie dane z tabeli osoba

SELECT * FROM osoba;

UPDATE zmieni w tym przypadku konkretne wartości w polu nazwisko i wiek.

WHERE pozwoli nam zmienić dane tylko w tym wierszu, w którym sobie zażyczymy (rowid), inaczej UPDATE zmieniśby dane we wszystkich wierszach.

rowid jest licznikiem generowanym automatycznie przez SQLite podczas tworzenia bazy danych


Strona SQLite w manualu [1]
Główna strona SQLite[2]