String

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

String - typ danych, w tłumaczeniu dosłownym ciąg, sznur, łańcuch, lecz przyjęło się że string oznacza ciąg znaków (łańcuch znaków).

Tworzenie

Ciąg możemy utworzyć na trzy sposoby: za pomocą apostrofów, podwójnych cudzysłowów oraz składni heredoc.

<?php
$wartosc = 3;
/* Pierwszy sposób: */
$string = 'To jest $wartosc';
echo $string; #To jest $wartosc
/* Drugi sposób: */
$string = "To jest $wartosc";
echo $string; #To jest 3
/* Trzeci sposób - identyfikator może być dowolny
   (w ich tworzeniu obowiązują takie same zasady jak w nazwach zmiennych):
*/
$string = <<<Identyfikator
To jest $wartosc
Identyfikator;
echo $string; #To jest 3
?>

Przykładowe operacje

PHP oferuje szereg przydatnych funkcji i operacji na stringach. Oto przykłady niektórych z nich:

Funkcja strlen

<?php
$var = strlen("Hello, World!"); #zwraca liczbę znaków
echo $var; #13
?>

Funkcja str_replace

<?php
$string = '2,3+2,9-13,0';
$replace = str_replace(",", ".", $string); #zamienia wszystkie przecinki na kropki
echo (int) $string; #2
?>

Odwołanie do znaku

Polecenie to jest dostępne od PHP 5.5.

<?php
echo "Jakiś tekst"[3]; #Wyświetli czwarty znak stringu - "i"
echo "Jakiś tekst"[0]; #Wyświetli pierwszy znak stringu - "J"
?>