Walidacja numeru NRB

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Walidacja numeru NRB

Porady: Jak przeprowadzić walidację poprawności numeru rachunku (konta) bankowego w standardzie NRB.

Od dnia 1 lipca 2004 w rozliczeniach krajowych stosowany jest wyłącznie numer NRB. Pierwsze dwie cyfry numeru NRB to tzw. liczba kontrolna, dzięki której możemy sprawdzić czy numer konta jest poprawny.

<?php
function SprawdzNumerNRB($p_iNRB)
{
 // Usuniecie spacji
 $iNRB = str_replace(' ', '', $p_iNRB);
 // Sprawdzenie czy przekazany numer zawiera 26 znaków
 if(strlen($iNRB) != 26)
  return false;
 
 // Zdefiniowanie tablicy z wagami poszczególnych cyfr				
 $aWagiCyfr = array(1, 10, 3, 30, 9, 90, 27, 76, 81, 34, 49, 5, 50, 15, 53, 45, 62, 38, 89, 17, 73, 51, 25, 56, 75, 71, 31, 19, 93, 57);
 
 // Dodanie kodu kraju (w tym przypadku dodajemy kod PL)		
 $iNRB = $iNRB.'2521';
 $iNRB = substr($iNRB, 2).substr($iNRB, 0, 2); 
 
 // Wyzerowanie zmiennej
 $iSumaCyfr = 0;
 
 // Pćtla obliczająca sumć cyfr w numerze konta
 for($i = 0; $i < 30; $i++) 
  $iSumaCyfr += $iNRB[29-$i] * $aWagiCyfr[$i];
 
 // Sprawdzenie czy modulo z sumy wag poszczegolnych cyfr jest rowne 1
 return ($iSumaCyfr % 97 == 1);
}


Jest to element FAQ, czyli zestawienia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zestawienie: Informacje | Podstawy PHP | Porady praktyczne | Pytania z forum | Bezpieczeństwo