Zend Framework

Z PHPEdia.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zend Framework

Zend Framework to framework dla PHP5 rozwijany przez twórców języka PHP, przy współudziale kilku innych firm oraz użytkowników.

Zend Framework jest rozwijany na licencji New BSD. najnowszą wersje poglądową można ściągnąć z http://framework.zend.com/download. Wersje SVN można ściągnąć anonimowo z adresu http://framework.zend.com/svn/framework/trunk.

ZF implementuje model MVC w aplikacjach na nim zbudowanych.

Klasy

Zend_Acl

Służy do zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz kontroli dostępu do określonych zasobów.

Zend_Auth

Zend_Cache

Pozwala na łatwie cache'owanie elementów aplikacji korzystając z plików, bazy danych sqlite, memcached lub też APC

Zend_Config

Dostarcza interfejs do czytania plików konfiguracyjnych przechowywanych w plikach .ini lub .xml

Zend_Console_Getopt

Zend_Controller

Jedna z głównych klas ZF, część wzorca MVC.

Zend_Date

Zend_Db

API oparte o PDO pozwalające na połączenie się z bazami danych: Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SQLite i innymi

Zend_Debug

Zend_Exception

Zend_Feed

Odpowiedzialna za wszelkie czynności związane z RSS oraz Atom (czytanie, tworzenie, modyfikacja)

Zend_Filter

Biblioteka służąca filtrowaniu danych. Posiada szereg walidatorów, które sprawdzają ich poprawaność.

Zend_Gdata

Służy do komunikacji (wyciągania, wprowadzania zmian) w usługach udostępnianych przez Google. Możliwości jakie daje to między innymi: pobieranie filmów z YouTube (Zend_Gdata_YouTube) czy zarządzanie kalendarzem (Zend_Gdata_Calendar)

Zend_Http

Dostarcza interfejs, dzięki któremu można wykonywać żądania HTTP

Zend_Json

Klasa jest koderem/dekoderem JSON.

Zend_Loader

Zend_Locale

Zend_Log

Zend_Log jest statyczną klasą, dzięki której możemy rejestrować zdarzenia w naszej aplikacji.

Zend_Mail

Klasa ta uśatwia wysyłanie wiadomości e-mail poprzez funkcją mail lub też serwer SMTP. dzięki niej możemy łatwo dodawać wielu odbiorców, a także załączniki.

Zend_Measure

Zend_Mime

Zend_Mime wspiera te części naszej aplikacji, które wymagają zarządzania typem pliku. Klasy ZF korzystające z Zend_Mime to: Zend_Mail oraz Zend_Mime_Message.

Zend_Pdf

Zend_Pdf pozwala na manipulowanie dokumentami w formacie PDF. dzięki niej możemy śadować, tworzyć nowe, a także modyfikować i zapisywać pliki w tym formacie.

Zend_Registry

Zend_Rest

Zend_Search

Implementacja w PHP jednej z najlepszych wyszukiwarek napisanych w Javie. Lucene jest projektem Apache i daje ogromne możliwości wyszukiwania.

Zend_Server_Reflection

Zend_Service_Akismet

Zend_Service_Amazon

Zend_Service_Amazon Udostępnia API pozwalające na komunikację naszej aplikacji z serwisem Amazon.com[1].

Zend_Service_Audioscrobbler

Zend_Service_Delicious

Zend_Service_Flickr

Implementacja API serwisu Flickr[2] w PHP.

Zend_Service_Simpy

Zend_Service_Yahoo

dzięki tej klasie możemy przeszukiwać Internet korzystając z jednej z najlepszych wyszukiwarek. Zend_Service_Yahoo Udostępnia takie wyszukiwarki jak: Yahoo! Web search, Yahoo! News, Yahoo! Local, Yahoo! Images.

Zend_Session

Zend_Uri

Zend_Translate

Zend_Validate

Klasa Zend_Validate zapewnia zestaw najczęściej używanych walidatorów tj. weryfiacja numeru telefonu, adresu mail, numery kart kredytowych czy też numer IBAN.

Zend_Version

Zend_View

Zend_View jest odpowiedzialna za obsługę widoku (view) w modelu MVC.

Zend_XmlRpc

Wprowadza do Zend Framework możliwość korzystania z klienta XML-RPC.

Incubator

Jest to miejsce, gdzie przechowywane są klasy które nie są jeszcze w pełni stabilne i wystarczająco przetestowane. Można ich używać, ale na własne ryzyko.

Wiki letter w.png To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.